Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.
Meer informatie

Klachtenregeling InstallatieDump.nl

InstallatieDump.nl is de dump website van InstallatieBalie.nl B.V.

Wij streven ernaar om met onze producten en diensten aan uw verwachtingen te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen.
download de klachtenregeling

Bent u tevreden?
Natuurlijk horen wij graag uw complimenten over de producten of diensten. Mochten er verbeterpunten zijn, dan horen wij ook graag waar we onze producten of dienstverlening kunnen perfectioneren. Laat ons weten wat u vindt via trustpilot.

Bent u ontevreden?
Als u niet tevreden bent over onze producten of diensten, dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.
In deze klachtenregeling leest u wat wij onder een klacht verstaan, hoe u klachten kunt indienen en wat wij hiermee doen. Deze klachtenregeling heeft uitsluitend betrekking op de producten en diensten van InstallatieBalie.nl B.V.

Wat verstaan wij onder een klacht?
Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze producten en diensten.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht op drie manieren indienen.
  • Per mail – mail uw klacht naar:
              administratie@installatiebalie.nl
  • Per brief – deze kunt u richten aan:
              InstallatieBalie.nl B.V.
              Afdeling klantenservice
              Laan van Waalhaven 43  - 47
               2497 GN  Den Haag
  • Telefonisch – via 088 13 48 100, op werkdagen te bereiken van 8:00 – 17:00 uur.
Klachtenafhandeling
De maximumtermijn waar binnen wij inhoudelijk reageren op uw klacht is 14 dagen. Maar natuurlijk streven wij ernaar binnen 24 uur inhoudelijk te reageren op uw klacht. Waar mogelijk wordt gelijk een oplossing gezocht.
Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld deze informatie op het klachtenformulier of in uw brief.
Belt u ons? Dan is het handig als u deze informatie bij de hand hebt:
• uw naam, bedrijf, telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent en uw e-mailadres;
• een omschrijving van uw klacht;
• de door u gewenste oplossing;
• eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Bent u ontevreden over de oplossing van uw klacht?
Dan kunt u een vervolgklacht indienen bij de directie van InstallatieBalie.nl B.V. Deze vervolgklacht kunt u op dezelfde manier indienen als de oorspronkelijke klacht. De directie van InstallatieBalie.nl B.V. stuurt u ook in dit geval een schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen 14 dagen vanaf de ontvangst van deze klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie.

Blijft u ontevreden over de afhandeling van de klacht door de directie van InstallatieBalie.nl B.V.?
Dan kunt u de klacht ter bemiddeling voorleggen aan Thuiswinkel waarborg via www.thuiswinkel.org  
Aan het laden
Aan het laden